ԳՈՐԻՍ

Գորիսը Հայաստանի ամենաինքնատիպ ճարտարապետական նախագծով, գեղատեսիլ բնության անձեռակերտ ստեղծագործություններով, պատմամշակութային հազվագյուտ կոթողներով ու անկրկնելի կոլորիտով քաղաքներից է: